Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Gamedesire Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-481) przy ul. Promienistych 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 204304, posiadającą NIP 9452074881 oraz REGON: 120385702

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Z inspektorem możesz się skontaktować pisząc na adres privacy@gamedesire.com.

JAKIE DANE PRZETWARZAMY?

Przetwarzamy dane osobowe, które są nam niezbędne dla procesu rekrutacji na zasadzie art. 22 (1) Kodeksu pracy. Są to:

  1. imię (imiona);

  2. nazwisko;

  3. wykształcenie;

  4. przebieg zatrudnienia.

Abyśmy mogli się z Tobą skontaktować, potrzebujemy także Twojego adresu mailowego oraz numeru telefonu. Zostaną one wyłącznie dla celów rekrutacji – dzięki temu będziemy mogli zaprosić Cię na rozmowę oraz poinformować o wyniku.

Dodatkowo, jeśli przekazałeś nam inne dane w swoim CV lub liście motywacyjnym takżę będziemy je przetwarzać. To jakie dane nam podałeś zależy wyłącznie od Ciebie. Na potrzeby rekrutacji potrzebujemy danych, które pozwala nam żądać Kodeks pracy. Im więcej danych podasz tym będziemy mogli lepiej Cię poznać.

Jeśli wyrazisz zgodę, Twoje dane osobowe będą przetwarzane także na potrzeby innych rekrutacji na podobne stanowiska do tego, na które aplikowałeś.

Pamiętaj także, gdy już będziesz pracownikiem (co mamy nadzieję, wkrótce nastąpi!), jako pracodawca możemy też żądać od Ciebie innych danych osobowych – imion i nazwisk oraz dat urodzenia Twoich dzieci (jeśli podanie takich danych będzie konieczne ze względu na korzystanie przez Ciebie ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy) oraz Twojego numeru PESEL.

CEL PRZETWARZANIA

Wszystkie dane jakie od Ciebie otrzymaliśmy, przetwarzamy w celach rekrutacji oraz ewentualnego zawarcia umowy. Dodatkowo, jeśli wyraziłeś na to zgodę, będziemy korzystać z Twojego CV także na potrzeby przyszłych rekrutacji.

PODSTAWA PRZETWARZANIA

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych, których możemy żądać na podstawie Kodeksu pracy jest przepis prawa – art. 22 (1) Kodeksu pracy. Jeśli podałeś dodatkowe dane w swoich CV lub liście motywacyjnym, to będziemy je przetwarzać na potrzeby procesu zawarcia umowy.

Jeśli wyrazisz zgodę na wykorzystanie Twoich danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, to podstawą ich przetwarzania dla tego celu będzie Twoja zgoda.

Zgoda, którą udzielasz, może być w każdej chwili cofnięta. Aby cofnąć zgodę, napisz do nas na adres privacy@gamedesire.com. Pamiętaj, że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie, które już się dokonało na podstawie udzielonej zgody.

Nie korzystamy z żadnych systemów, które automatycznie przetwarzają Twoje dane osobowe.

KOMU PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE?

Twoje dane osobowe są przekazywane wyłącznie pomiędzy podmiotami składającymi się na grupę Gamedesire. Twoje dane mogą być przekazywane także do podmiotów zewnętrznych, które na nasze zlecenie zajmują się rekrutacją na dane stanowisko. Dodatkowo przekazujemy Twoje dane do firm świadczących dla nas usługi hostingowe oraz wsparcie IT dla naszego systemu rekrutacji.Jeśli zawrzemy z Tobą umową, Twoje dane będą przekazywane także do podmiotów świadczących dla nas usługi księgowe i kadrowe a także do urzędów skarbowych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

TWOJE PRAWA

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, pytania lub chciałbyś dowiedzieć się jeszcze więcej, pisz śmiało do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Znajdziesz go pod adresem mailowym privacy@gamedesire.com.

Pamiętaj, że:

masz prawo w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę. Nie będzie to miało negatywnych konsekwencji. Cofnięcie zgody pozostaje oczywiście bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie, jeszcze na podstawie zgody. Jeżeli chcesz cofnąć zgodę, napisz do nas

masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych;

masz prawo sprostować swoje dane osobowe a nawet je usunąć.

masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych oraz żądać ograniczenia tego przetwarzania;

masz prawo żądać przeniesienia danych osobowych;

masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Chcesz skorzystać ze swoich praw? Napisz do nas.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu zakończenia rekrutacji na dane stanowisko. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby innych rekrutacji, Twoje dane będziemy przetwarzać jeszcze przez dwa lata. Po tym czasie zostaną usunięte z naszej bazy.

Zawsze możesz się z nami skontaktować. Postaramy się pomóc!